US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Vennskap tankekart

Binary Options Trading Bruk hue Filmar knytt til kampanjen. Dubestemmer Undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft. Redd Barna Nettvettfilmar. Charlis nettips NRK-Super. Serie om nettvett. Kjetil & Kjartan Tips mot mobbing. Fair-play-skolen NFF sine videoar for å fremje fair play i fotball. Vennskap, empati og respekt Videoar 5. feb 2015 (for eksempel tankekart). Arbeide med modelltekst; Hva er et tematisk avsnitt? Engasjere/ motivere: - Film: «Bestevenner». - Unicef: Klasse 6 b. - Lese bøker om vennskap. ?v=VBEQA0pv9II. Litteratur: Vaffelhjarte; Garmanns gate; Min venn himmelen; Brødrene Løvehjerte  20. jan 2013 Ungene laget tankekart og klippet og limet Bangladesh sitt flagg. Og slik ser flagget ut. Ellers spiste vi, hadde forskjellige øvelser som viste viktigheten av vennskap, leste litt fra Bibelen, så film fra Mali og til slutt spilte vi litt curling og tegnet. En god start og vi gleder oss allerede til neste gang. Viktig med 

Besøke gymsal på skolen. □. Turer i naturen. □. Brannvernuke. □. Lage dukkehus. Tema: “Vennskap og gode relasjoner”. - Lage vennskapstre. - Følelser. ○ glad, sint, trist… ○. Ansiktsuttrykk. ○. Stemmebruk. ○. Kroppsspråk. ○. Være positiv/negativ. - Hva er en venn. ○ lage tankekart. - Barnas beste venn - Jesus. ○. kontakt no sonar Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Kunne ordne tanker og meningsytringer ved hjelp av tankekart. Vite hva kontraster er. Kunne uttykke egne følelser og meninger rundt temaet vennskap og uvennskap. Tankekart –. Bildestudie. Mime og dramatisere. KRLE: Tankekart om vennskap. KuHa(2t):Male på ulike materiale: Papp og stein. Fellesnorsk: : Bokstaven E i. «Leseboka 1». SaNa: Arbeidsboka s 30. KRLE: DMV kap 5, L 3. Vi kan mange ting. Dei tre siste timane vert det skodespel og aktivitetar med Gaute. Gneis Lekse: LEKSE: Matematikk: TM oppgåveboka s.

Snakkepakka. - Aldersinndelte grupper. - Språktrappa - Tankekart. - Bevisst bruk av barnelitteratur. - Bevisst bruk av sang, rim og regler og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (KD, 2011 s.27). Utviklingsprogrammet ”Være Sammen” brukes aktivt i lese en selvvalgt bok; lage et tankekart over valgt bok; skrive et rollespill om dagligdagse situasjoner; fremføre et rollespill om dagligdagse situasjoner vennskap, f. eks. en femrader eller et biodikt; film om vennskap (F. eks ”Bestevenner”, ”Broen til Terabithia” eller ”De tøffeste gutta”); leserinnlegg om vennskap og mobbing. 20. aug 2017 -1- Lag tankekart (bobler med tekst inni og piler ut til nye bobler som du kommer på). -2- Lag tidslinje (hvilke viktige hendelser . Sykdom. Religion. Kjærlighet. Yrke. Vennskap. Økonomi. Osv. Plukk fra listen og skriv det inn i historien. Sykdom: Mannen som hjelper hovedpersonen, har kanskje en sykdom? be2 dating xbox one Stikkordene dine ordner du med fordel i en punktoppstilling eller et tankekart. Et dikt skrevet av meg : Et dikt om vennskap og forelskelse. Enjoy : Et dikt om vennskap. Og han betyr kjempemasse for meg, og det vet han. Tekstreferater skriver du alltid i presens. Et dikt om vennskap. Cambridge: Cambridge University Press. intervensjon i Syria? En forklaring på dette kan være at Russland sitt vennskap med Syria er viktigere . ungdomstrinnet. De tre strategiene jeg vil vise til ble nevt innledningsvis: BISON, To-kolonneskjema og tankekart. En og en strategi vil bli presentert sammen med et kompetansemål det kunne vært relevant og bruke 1.0 INNLEDNING. I virksomhetsplanen vår, tidligere årsplan, har vi et satsingsområde på språk og lek. Å støtte barns utvikling av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk.

Tankekart. Gjenskaping av tekst: lage våpenskjold. Munnleg vurdering. Eigenvurdering i øktene. 36-38. (uke 37: Manifest for vennskap). Dei som styrer i Noreg. Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder. Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og Utfra det barna sa lagde vi et tankekart med ord og tanker. Ifølge skal årets kampanje mot mobbing ha tema: «voksne skaper vennskap». for og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst – og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet». bruke). NORSK. ”voksne skaper vennskap”. - Samarbeide- og utarbeide tankekart med læringspartner om bildet. - Skrive tekst ut i fra bilde til tema mobbing. Samtale med læringspartner med utgangspunkt i et bilde: ”Hva skjer her?” Lage tankekart. Skrive hver sin tekst med utgangspunkt i samtalen med læringspartner. gay dating questionnaire Tankekart | Setter tanker på kartet . uavhengig grunn til å befinne seg utenfor det danske instituttet. Én var her som bekjent av foreleseren som skulle innlede møtet,. Det skjer gjennom kommunikasjon mellom barn-voksne, barn-barn, voksne-voksne og via det non verbale språket som vi har. Fokuset i år har vært på vennskap og demokrati og i den forbindelse har vi tatt i bruk mye bøker, bilder, enkle spørsmål tilknyttet til bilder, tankekart, refleksjon. Ungene er velig gode på å reflektere 16. aug 2015 Derfor oppfordrer jeg deg til å gripe mulighetene rundt deg – vær aktiv i miljøer som gir mening for deg, og du vil danne vennskap, og få erfaringer som du vil bære med deg senere i livet. Det er lett å kun fokusere .. Digitalt tankekart fra PSY1011 Psykologiens metodologi Foto: Privat. Digitalt tankekart fra 

#vennskap #olavduunvgs #vennskapsuke. 6:34pm 09/26/2016 0 3. designoghandverkvg1_olavduunvg. ( @designoghandverkvg1_olavduunvg ). #vennskap #vennskapsuke #olavduunvgs. 6:33pm 09/26/2016 0 2. designoghandverkvg1_olavduunvg. ( @designoghandverkvg1_olavduunvg ). #vennskap #vennskapsuke # 28. feb 2017 Kjære foreldre. I den offentlige debatten stilles for tiden spørsmålet om hva som er galt med norskfaget. NRK ytring inviterte til folkemøte i parkteateret, der kunnskapsministeren Røe Isaksen, skoleforskeren Blikstad Balas og læreren Svensøy, debatterte med NRKs litteraturkritiker Knut Hoem, forfatteren  Tankekart | Setter tanker på kartet. I teksten forteller de litt om venner og bekjente, hva er egentlig forskjellen på en venn og en bekjent?. At mellom alle vennskap, er det også mange bekjentskap. søker damer zoo Tankekart. Å skriva dikt. Gi respons. Ord med kj-lyden. Ein el. to konsonantar . Koordinat- systemet. (Kap.1). Meir enn. 1000 og mindre enn. 0. (Kap. 2). Leggja Vennskap. Hjelpearb. Hinduisme: Ganges, Rama. Sita. Islam: Muhammed. Buddhisme. Vesak og Vulan. -Namne-lappar. -Sjølvportrett. (Meg, heimen min,.3. apr 2013 Tankekart. venner ensomhet. Tekstboka side 220 og 221, arbeidsboka side 190, oppgave 2. Hensikt. Å gjennomføre en idémyldring. Å bruke og øve vokabular. Å kunne diskutere. Å kunne dele erfaringer. La elevene reflektere over de to begrepene venner og ensomhet. Samtal om konkreter og abstrakter.

Besvarelse 1

Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. .. Tankekart. 3. Begrepskart. 4. Gjenfortelling /. sammendrag. 5. Venndiagram /. Samskjema. 6. Nøkkelord (utv. til nøkkelsetninger). 7. VØL - skjema. Vet– Ønsker – Lært. 8. Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,. Tida ute i naturen skal gje barna gode opplevingar både i høve til eiga mestring og aktivitetar som fremjar vennskap mellom barna. . Vera til stades «her og no», impulsive vaksne på barna sine premisser; Observasjon, kva aktivtetar trekkes barna mot; Tankekart saman med barna for å sikra utgongspunktet; Det barna likar  18. mar 2011 Barna og de voksne har snakket om vennskap, og hva vi ønsker å få som svar når vi spør om å få være med på leken, og hvordan det føles om noen sier «nei». Eventyret har fenget barna – nå kan barna nesten hele teksten utenatt, men de synes fortsatt eventyret er like spennende. En digital diktafon.

Øve gloser fra s. 18, Torsdag. Glosetest + du velger en kjent engelsk person du vil lære mer om, Torsdag. Mål: - Skal kunne vite noe om substantiv og artikler. Skal kjenne til og kunne bruke ord og uttrykk om venner og vennskap. Vi øver på substantiv og artikler. Hvilke ord kan vi bruke om vennskap? Tankekart. Tirsdag. 15. jan 2016 “Nå må vi snart sove ute, hvis ikke er ikke dette en ekspedisjon – bare en hyttetur.” — Frøy, etter 3 døgn i Skåbu. I dag skal vi ha snøballkrig istedenfor kanonballturnering i forbindelse med vennskapsuka de har på skolen. Vi har også laget et stort tankekart og bygget lego om vennskap. Lag et tankekart, og trekk linjer med sir- kler ut fra den midterste sirkelen, som vist på figuren over, der du .. Vennskap Nord/Sør. Fred og konflikt. Changemaker. CISV. Internasjonal Dugnad. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). International Peace Bureau (IPB). Nansen dialognettverk. Nei til Atomvåpen (NTA).

Inkludering og vennskap. 13. Solidaritet. 19. Elevmedvirkning for alle. 27. Desemberkos. 33. 1 . Tema 1: Vennskap og inkludering. Tema 2: Solidaritet. Tema 3: Elevmedvirkning. I tillegg er det en egen del med Elevene skal lage et tankekart på hver side av arket. De får fem minutter til å fylle inn hver av sidene. Kanskje. Leken kan gi barna gode muligheter for å etablere vennskap på tvers av språk, kultur og alder. Det ligg også mye læring i leken Lekevenn, To barn får være inne alene å leke sammen, Etablere vennskap. Skolegrupper. Øve på blyantgrep Lage visuelle tankekart fra bøker de har lest. Gjenfortelle historien ved å  Du skal lære deg ord og uttrykk som har med vennskap og gjøre. •. Kunne trekke ut nye ord i en tekst og sette disse . skal rette/utvide teksten din. Se kommentarer/fremovermeldingen din. Lesebestilling. Læringsprodukt. Bruk Temaordlisten fra s 205. Lag et tankekart hvor du setter Les vacances i midten og fyller pa med 

Hvorfor samarbeid? Elever som;. • Ønsker å lære sammen med andre. • Har nødvendige ferdigheter og strategier for problemløsning og beslutningtaking. • Kan uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Har god kontroll på egne følelser. • Respekterer andres syn. • Anser egen suksess som en del av gruppens suksess. tankekart. 28.10.2012 kl.17:24 i vennskap · Ingen kommentarer. Søndag.. Kjent for den store hviledagen etter en hard uke med opplading til ny uke med nye muligheter. Jeg gleder meg ikke til kommende uke, den tror jeg nok bir beintøff. For en uke siden, var du her med oss, du hadde akkuratt laget ferdig to luer som du ønske seg bedre vennskap med andre barn. Aldersrene grupper gir også mulighet til flere og bedre tilpassede vennskap på tvers av alder, og at barn godt kan strekke seg etter eldre barn, eller lære å ta aktivt bruk av tankekart og språkesker med konkreter. • Lese for alle hver dag. • Personalet skal stille åpne spørsmål  Aktiviteter:Språkleker(Språksprell,Snakkepakken, Tankekart ,Rim og reglesamlinger). Bibliotekbesøk,Lydbøker, Høytlesning og Lydlotto,Språksamlinger. Koret er også en arena hvor språk er i lærer tekster,rim,takt,og rytmer.Røverklubber har korøvelse hver mandag. Vennskap og Samarbeid vil også være i fokus i 

Tankekart. Tankekart er en metode som går ut på å skrive et ord eller et begrep i midten av et ark, og deretter skrive ord som dukker opp rundt på arket. Hensikten er at ideene skal fremstilles ikke-lineært, og se ut som de er i et landskap. Slik vil man få aktivisert begge hjernehalvdelene. På engelsk kalles denne metoden for  Tekstskaping rundt temaet vennskap og jul. Jobber med alfabetet, tegner og fargelegger. I tida etter at vi starta opp i høst har vi jobba mye med vennskap/sosial kompetanse. Vi har snakka mye om hvordan tankekart over det som barna husket på fra filmen, lage mat og høre på og synge sangene som er med. Tror barna  Boka Marie og de viktige tingene handler om vennskap på tvers av generasjoner, Elevene snakket sammen i pargrupper og laget tankekart sammen. laget felles tankekart. Gjennom å vise fargerike bilder på overhead, spille rolig musikk før, imellom og etter arbeidsøktene og ha et bevisst stemmebruk, ble elevene 

Det ble først tatt i bruk et tankekart, for å få en bredere oversikt over problemstilling og tematikk som det var oppgaven. Ut ifra tankekart og bruk av språkverktøyet Ordnett (, u.å.), ble det valgt .. kan kjenne på fellesskapsfølelse, lojalitet, vennskap og tilhørighet, har stor påvirkning på personens livskvalitet (Næss  23. sep 2011 arbeider med tankekart og VØL-skjema gjennom oppg. 2 og 3 s.46. Me les roman. Hugs konkurransen!! Me jobbar med teksten: Lofoten på ark. Heime: når det gjeld krav til vennskap. Heime: Les s. 26 – 31 heima og noter viktige stikkord for deg sjølv. Gjer oppgåve 1 og 2 s. 31. Musikk. Mål:. Kunna Nyheter på dari / اخبار دری - Tannlegesuksess, flyktningkompis, kommunen og kjendiskatten Jesper. Video; Quiz; Video- /bildearkiv; Lærerveiledning. Video, Tekst, Quiz, Video- /bildearkiv, Lærerveiledning. Video Kommunen / شاروالی. En feil oppstod. Er Flash installert i nettleseren? Spill eller pause video. Del. 5. sep 2015 fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for etablering av vennskap.» Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med . Bruke tankekart før og etter temaarbeid. • Velger ut fem fokusord. • Har bøker tilgjengelig om tema. Mål:.

de lager en «vennesirkel» (tankekart) om hva det vil si å være en god venn. Man skriver opp punkt inne i en ring som er laget som et armbånd. (Katarina & June). • Lage vennskapsarmbånd i grupper på hver avdeling som en formingsaktivitet. Barna lager armbånd til seg selv. Armbåndet skal symbolisere vennskap og de  Er det din tur til å dikte sang? Nedenfor finner du 10 skrivetips som hjelper deg igang. Mange av tipsene er også nyttige hvis du skal skrive tale. Se også melodiforslag, takk for maten og teksteksempler, eller ta en titt på sitater ved spesielle anledninger.6. des 2017 I tillegg utarbeider den enkelte avdeling pedagogiske dokumentasjoner og egne planer/tankekart for kortere og lengre tidsrom for ulike barnegrupper. Disse dokumentene er å anse som et supplement til vennskap, kreativitet og glede. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati, å vise omsorg for 

10 nyttige skrivetips - Sang & tale - Siterte sitater

Skolestart og vennskap. Sanger og regler. Første dag i første klasse. Smil, trall og vær glad. Onsdag Torsdag Fredag Velkommen til skolen. Vi forteller fra ferien. Samarbeidsaktivitet. Skolestart – tankekart. Vi studerer leseboka. Fellessamling på salen. Førsteklassingene ønskes velkommen. 37. 4. Personalets holdninger til likestillingsarbeid. 37. 5. Vennskap – med fokus på inkludering og ekskludering. 38 . diskursene til våre egne tankekart. I løpet av dagen kroppsliggjør jentene og Guttenes utprøvinger av hva det betyr å være gutt i barnehagen kan i større grad utfordres, og vennskap på tvers av kjønn kan.4. apr 2013 Tankekart blir brukt allerede på barnehage, ofte for å organisere og synliggjøre barnas tanker på en enkelt måte. Organiseringer av barnas ideer kan bidra til forståelsen og hjelpe til med hukommelsen. Et eksempel på dette er aktiviteten til Klepp og friluftsbarnehage om vennskap: på dette eksempelet ser  1. okt 2014 F.N—dagen: Vennskap og å hjelpe andre,. 23. Advent og Jul, Besteforeldredag, Samefolkets .. Det handler om vennskap, om å hjelpe hverandre og om å høre til i en familie. I år vil vi la inntekten gå til barna i nord Irak . Barnas forventninger: Vi lager ”tankekart” sammen. Kommunikasjon, språk og tekst:.

Skjønnlitterære tekster og faktatekster. Numbers 1-20. Have – has. Blomsterplanter. Frø, frukt. Bladfelling. Etikk: Høflighet. Vennlighet. Vennskap. Å ta hensyn ulik skriftstørrelse. - ulike farger. - å sette inn bilder. Å bruke tankekart. Å lese tabeller. Lese faktatekster og bruke teknikkene vi har lært. Skjelettet. Fordøyelsen. 47. Eg veit kva tankekart er, og har laga minst 2 tankekart denne veka. Matematikk: Eg kan runde av til næraste tiar. Engelsk: I can spell, read and write the new words. Sosialt læringsmål: Olweustema: Vennskap. Repetisjon av klassereglar og inspeksjonsrutinar. Timeplan for Måndag. Tysdag. Onsdag. Torsdag.Prosjekt MEG SELV. Forfatter: Mona Thorsen Dato: 07.11.2013 21:32. Tromøygeitene har tegnet seg selv mens de har sett i speilet,de har laget seg selv i ulike materiell, og tegnet fot og hånden sin, og målt høyden sin. Vi har laget tankekart om vennskap, og følelser, SINT, GLAD OG LEI SEG. Loading. Drevet av Moava. Vi lager tankekart, skriver faktasetninger og jobber med Powerpoint på data. Elevene lager Målet for denne uken er å medvirke til økt fokus på vennskap, glede, humor og kommunikasjon. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. Voksne i skole og hjem 

4. des 2007 6. trinn. Førlesing. Å lese tabeller. Skumlesing/dybdelesing/. opplevelseslesing Tankekart. Utvidet tankekart. Fri form-kart. VØL-skjema. Kunne bruke ordliste og oppslagsverk. Finne likheter og ulikheter. Venndiagram. Faktanotat. To-kolonne notat. Fler-kolonne. Styrkenotat. Grafisk fremstilling. Spoletekst. gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, Vi har laga tankekart om kva ein venn er. Dette finn de på heimesida under Hare. Månaden som kjem. I veke 36 er det nasjonalt fokus på vennskap og vi har vennskapsveke. Vi les, har samtalar og aktivitetar som bygger opp om godt vennskap. 5. september har vi miljødag. Vi ryddar og ordnar ute og inne i barnehagen.

INNLEDNING. I 1986 ble Brår barnehage etablert som den første heldagsbarnehagen i tidligere Ramnes kommune. Den hadde 2 avdelinger, og holdt til i en tidligere skolebygning. I. 2006 åpnet vi en ny barnehagedel, slik at bygningen fra 1993 sammen med den nye delen nå utgjør en 4-avdelings barnehage. Den annen verdenskrig satte på mange måter et skille i Europas historie, og utviklingen etter 1945 var i 40 år karakterisert av en stadig mer markert todeling av Europa. Forsøket på å la krigstidens samarbeid og vennskap fortsette også i gjenoppbyggingsperioden strandet delvis, først og fremst på grunn av motsetningene Hver dag (nesten i allefall) har vi dagens ord i barnehagen, dette er ord barna skal si noe om, vi lager tankekart, rimer og ser evt bilde av det. Noen tip Inkludering, samhold, vennskap, empati, omtanke osv osv. Mulig dette er vél avanserte ord, men dette poppet opp da jeg tenkte på skinnvotten. barns vennskap, interesser, og egen påvirkningskraft i egen hverdag. Hvert barn er unikt og har en egenverdi som skal ivaretas her i barnehagen. Vi har planlagte aktiviteter og samlinger, men vi liker like godt spontane «her og nå» prosjekter. Gruppene utarbeider tankekart som et verktøy for å sikre barns medvirkning.

ART: November VENNSKAP M ART: November VENNSKAP Mål: Kunne ta vare på og utvikle nye vennskap Være en god venn: Prøve. Stillelesning ( minst 10 minutter om gangen). Innføring av læringsstrategier: Felles tankekart. Se vedlegg .. Jeg kan ta imot enkle beskjeder og utføre dem. Rydde pulten, hente en bok. Jeg kan fortelle om en bok/fortelling jeg har lest. forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre. Vennskap, rettferdighet,.8. okt 2015 Kjære venn. Bibelen har rett og slett mange tekster om vennskap. Både for mennesker som levde i ekteskap og de som ikke gjorde det, skriver Paul Erik Wirgenes. 1. des 2016 For eksempel selvrealisering, altruistiske verdier, variasjon, økonomisk stabilitet, vennskap og relasjoner, risiko, utfordring, integritet, innovasjon, kunne påvirke andre eller stor frihet. • Interesser – hva Bruk en PC, et regneark, et tankekart, en notatbok eller det som fungerer best for deg. Oppretthold en 

Vennskap - Amazon AWS

I august og september har vi hatt fokus på relasjoner og vennskap mellom barna. Vi har hatt mye felles aktiviteter og leker for å gjøre ting som er moro sammen, som igjen er med på å skape vennskap. Vi har vært mye på tur. Både i gapahuken i Vi lagde tankekart hvor barna fikk fortelle hva de tenker på rundt ekornet. 24. aug 2016 Fagstoff: Vikinghøvdingen måtte være både rik og raus, og ha særdeles gode sosiale evner. Mye av jobben hans gikk ut på å bygge allianser og vennskap.Tankekart om aktuelt innhold i barnehagehverdagen………………. s. 29-33. Fagområder……………………….. s. 34-35. Kalender for barnehageåret .. Leken har mange uttrykksformer, og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturelle ulikheter. Leken kan man leve seg inn i og få opplevelser,  16. feb 2015 Seriebeskrivelse. Norsk serie om helse, livsstil og trening med reportasjer og diskusjoner i studio. Temaene spenner fra vennskap, rusmisbruk og overvekt til psykiske problemer, sorg og seksualitet. Episodebeskrivelse. Puls forteller en historie om ungdom som har følt seg dummere enn klassekameratene 

Tema: Vennskap og omsorg. MANDAG. TIRSDAG. ONSDAG et opplegg som skal vare i 7 uker, hver uke har vi 1 emne innenfor temaet vi har ( Vennskap og omsorg) Ut i fra hvert emne skal betyr, vi undrer og reflekterer, lager tankekart, leker, har formingsaktiviteter i forbindelse med emnet og kanskje det blir dramatisert  tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for.Samlingsstund/. Sjekke lekser. Norsk: Leseboka side 12. Lage tankekart. Naturfag: Myldrende liv. Mylder side 10-11. Skrive om reinen. Norsk: Høre leseleksa. Leseboka side 14 og 15. Skrive faktatekst om appelsiner. Uteskole til Ågotplassen. Klær og sko etter været. Mat og drikke- det blir bål! Tema: -Jobbe med vennskap. Elever danset BlimE-dansen for vennskap · Skoleelever på dypt vann · Vis alle. Siste fra Sport. NM-opptur for revansjelystne Renate · Dramatisk kvartfinale og regelbrudd mot Sivert i NM · Marion er Ålgårds nye stjernekeeper · Drømmer om å gi ski-Norge et lite NM-sjokk · Linn skal representere Norge i Finland · Kommentar: 

Solkysten barnehage skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære, slik vi sier det i vår visjon. Vi ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna, og være et sted barna minnes med glede. Leken er barnas viktigste arena, og vi velger å prioritere den i hverdagen. Det gjør at vi ikke har fastsatte planer og tema  Bli med Marte, Patrick og Henrik når de graver dypere i bønnen. Vår Far! Da Jesus skulle lære disiplene å be, lærte han de en enkel bønn som de aller fleste vil klare å lære utenat om de prøver. Likevel er bønnen full av myster- ier, vanskelige ord og spennende informasjon om Gud og oss. Finnes Gud? Hva med all Vennskap og leik er viktig for utviklinga av sosial kompetanse. Personalet på furuhaugen skal både ha fokus på kva barn kan og kva som må lærast for å bli . tankekart for å få struktur og orden på alle ideane og forslaga som kjem inn. Tankekartet kan seinare brukast til å ha oversikt over kva ein har gjort seg ferdig med. 16. aug 2017 Elevene samarbeider i internasjonale grupper om å undersøke årsaker til- og konsekvenser av et tilfelle av jordskjelv, vulkanutbrudd eller en type ekstremvær.

17. mar 2017 En forutsetning for å kunne sette pris på andre, bygge vennskap og å være inkludert sosialt er at man innehar en sosial kompetanse. En slik kompetanse er også en viktig faktor for å motvirke Hvorfor ikke? Lag gjerne et tankekart mens dere har klassediskusjonen. Oppsummer eksemplene fra tankekartet. periodeplanene vil være vennskap, sosiale mål og periodens bok eller eventyr. Vi deltar i Norlandias . Vårt fokus på tilknytning, vennskap, kjærlig omsorg, deltakelse i prosjektet «tidlig inn» i regi av familiesenteret i. Sørum kommune, samt Definere hva vi legger i begrepet kvalitet ved hjelp av tankekart. Personale. Mål.ÅRSPLAN. for. TUV OPPVEKSTSENTER,. 2009-2010. VENNSKAP! ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har. stor betydning for barnas samspillferdigheter”. ”Barns evne Det vi kommer til å bruke er bl.a. tankekart – før vi begynner med et prosjekt, finner vi ut hva barna allerede vet om, eller hvilke tanker de har om temaet. To mot en. Klassetrinn: 8.-10. klasse Fag: Norsk (bokmål) Læringsfokus: Språkforståelse - muntlig (DK, NO, SV) Nordisk kulturforståelse Tema: Vennskap Type: Video Emne: Norsk (bokmål) 

DEL 1 - bibsys brage

15. mai 2017 ”Ta frem et blant ark, tegn en sirkel midt på, skriv verb i midten og lag et tankekart ut fra det. Så tar vi det sammen på tavla etterpå.” Høres kjent ut? Det er fordi det ikke er så dumt. Tankekart ser ikke alltid så ryddige ut, men det er en god måte å strukturere tankene og skjønne hva en faktisk kan – og hva en  mennesker. Det er vanlig å forklare det som evnen til å skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. Kompetanse = dyktighet. Ferdighet. = å kunne utføre eller gjøre .. Lag tankekart på arket. Skriv «sosial kompetanse = å gjøre andre gode» i midten. • Lag stråler ut til de forskjellige områdene som sosial kompetanse felles tankekart. • prøve å definere ordet med læringspartner. • utarbeide en felles definisjon i klassen. • jobbe med ordets form, innhold. • etterarbeid i form av lese- og Skriv en tekst med vennskap som tema. Skriveoppgave: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Fortellingen. Barn av regnbuen. FN. Marc Chagall. Ronja Røverdatter. Vanndråpen av H. C. Andersen. Brev. Sammen-hengende skrift. Pronomen. Om vennskap. Bli kjent med ei bok: Forfatter osv. Gjøre oppgaver side 15-18: Bruke tankekart som forarbeid til tekstskriving. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, 

Hva er læring og hukommelse; Getting Things Done – en metode for økt effektivitet i skolehverdagen; Bruk av videosnutter i undervisningen; Podcast - som introduksjon og repetisjonsverktøy; Produksjon av tankekart og tidslinjer; Digital kildekritikk - for økt refleksjon; Blogging - som diskusjon mellom elever; OneNote - til  førebyggja mobbing og tilrettelegga for vennskap. Språk og kommunikasjon er ein viktig nøkkel i dette Vennskap og fellesskap er ein viktig forutsettnad for trivsel. Å verta sett og høyrt for den ein er, og tankekart i samband med tema der borna sine innspel kan væra utgangspunkt for val av kva ein skal ha fokus på vidare.17. des 2016 Sosial kompetanse: Vi jobber med vennskap: hvordan inkludere, samarbeider og hjelpe hverandre/trøste. Uke 50 Mandag 12 Snakker med barna om prosjektet: «Ut på tur, aldri sur» vi skal i gang med. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Marcel. Mohammad 4 år. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Uke 2. Innholdet i møtene er pedagogisk tilrettelagt og har stort fokus på vennskap. Barnehagen har også en egen Tilvenning med fokus på trivsel, vennskap og inkludering. August/ september. «10 små vennebøker». Bøker om Twin Otto. Vennelov. Vennskapssamlinger. Foreldremøte . bruker personalet tankekart, inndelt etter 

Mad libs · VENNSKAP- (960×720). VennerCanFriendshipKindergarten. VENNSKAP- (960×720). Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på   forebygge mobbing ved å jobbe med vennskap og gi barn trening i å mestre sosiale til flere voksne, å inngå vennskap og leke, også i nye og større grupper Stimuleres til rollelek. Deltar i tekstskaping og tankekart. Møter voksne som lytter og samtaler. Samtaler i gruppe. To språklige barn får særlig språkstimulering.11. mar 2015 Så kom dagen der jeg fikk min første utfordring på Instagram! Tenkte det er mye festligere å ta det her, så la meg servere dere 20 fakta om meg selv. 1. Min største uvane er at jeg biter meg i leppa når jeg tenker eller kjeder meg. 2. Jeg tok mine første skritt ombord i en båt. Spennende og lærerikt. Sosialt berikende. Opprettholde kontakt med nære og kjente. Skape og holde kontakt med gamle kjente. Underholdende. Flere spill og linker. Utsatt for mobbing. Dårlig selvbilde. Utsatt for seksuell trakasering. Ødedlagt kropps og selvbilde. Utsatt for falske rykter. Ødelagt vennskap. Oppdater på 

FARGER inspirerer! Hvilken farge liker du best? Farger er også viktige virkemidler og kan ha symbolske betydninger: Orange: Glede, livsglede, aktivitet, vennskap og uro. Gul: Sol, lys, varme og glede, energi, misunnelse, bitterhet og hat. Rød: Kjærlighet, kraft, energi, mot, vilje, krig og revolusjon. Purpur: makt, ære, prakt og  24. mai 2015 Vi lager et tankekart på tavlen. Hvilke ord assosierer ungdommene med verdighet? Verdighet Våre assosiasjoner med ordet verdighet. Håndskriften tilhører min tavle-assistent. Begrepet begynner å formes i klasserommet, og jeg følger ærlig opp med verdighetshistorier fra min egen ungdomstid. Images on instagram about mestringmedipad. Images and videos in instagram about mestringmedipad.

Middels måloppnåelse. Lav måloppnåelse. Kristendom. - det gamle testamentet. -Vennskap. Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel,. Høy måloppnåelse : Elevene kjenner til innholdet i tekster om skapelsen og Adam og Eva. Elevene kjenner til innholdet i tekster om Kain og Abel. Arbeidsmåter: Samtale. Tankekart. Arbeid i  9. sep 2014 Tankekart om vennskap. Som vanlig var jeg på jobb kl. 08.00 og dagene som lærer går slag i slag, men undervisning, planlegging og samarbeid. Kl. 15.00 forsvant jeg ut døra på jobb med kursen for Evo Nord. På vei ned Tverrforbindelsen så jeg meg rundt og oppdaga liksom plutselig at det var det 15. mai 2011 I slike tankekart kan jeg notere mye raskere og mer oversiktlig enn om jeg bare skulle skrevet notater. Jeg får oversikt over de Når jeg har laget tankekart, leser jeg stoffet på nytt, og kan hekte alt på de ulike knaggene i kartet. Når jeg husker Dessuten får mange jobb gjennom kjennskap og vennskap.

Trivsel, vennskap, medvirkning. Tankekart. Observasjon av trivsel og vennskap. Foreldrene Gjennom hele året. Innholdet i årsplanen ,trivsel og vennskap. Foreldremøter, daglig kontakt, samtaler og brukerundersøkelse. Personalet Gjennom hele året. Innholdet i årsplanen. Planleggingsdager, personal- og avdelingsmøter. Tankekart. 12. Ensetningssammendrag. 12. Krav til ei skriftlig arbeidsbok. 13. Å snakke i samfunnsfag. 13. Bare spør! 15. Film. 16. II KAPITTELVEILEDNING. 17 4 Vennskap. 55. 5 Rettigheter og plikter for barn og unge 56. 6 Den verdifulle fritida. 56. 7 Demokrati som styreform. 57. 8 Kommunen og fylkeskommunen og.19. okt 2009 Budskap av denne bildet tror jeg at det er denne vennskap. Publisert av Jeg bruker først en tankekart og informasjon om sjokolade fra forksjelige nettsider. Tankekart: skisser00. Etterpå skaper forksjellige skisser av en kombinasjon mellom navn av produkter og azteker simboler: Skisser 01. Skisser 02. vennskap som Karsten og Petra har, men ønsket er at bøkene vil skape håp, drømmer og lengsler.» Vennlig . Elevenes arbeid og refleksjoner rundt temaene vennskap, trygghet, ensomhet og miljø vil være verdi- og . Oppgave A: er å tegne et tankekart, slik at det er å finne enkeltord som er hovedformål. Oppgave B: er å