US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Elske ter veld aftreden

Binary Options Trading

d-52441 linnich

kontakt nof

banket c (pl ~ter) banket basilika c basiliek banketsal c banketzaal basis c (pl baser) basis bankindskud nt (pl ~) storting bastard c bastaard forventningsfuld adj hoopvol fratræde v aftreden forvirre v verwarren fratrædelse c aftreding forvirring c verwarring fratrække v aftrekken forvisse sig om zich overtuigen fravær nt (pl